English

English

Islamiska staten kallar

För att få svar på våra frågor kan vi ta hjälp av en stor händelse som skedde ganska nyligen och som har undgått få. Det vill säga, ifall vi
English

"Ένας επαναστάτης λαός στην Μέση Ανατολή"

Δημοσιεύουμε εδώ μια συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στην Istanbul με έναν σύντροφο της σύνταξης του περιοδικού Demokratik Modernite (“Modernità democratica” »δημοκρατική Νεωτερικότητα»), ένα από τα όργανα διάδοσης, στην Turchia και στο…

Infoaut 2017 - Facciamo Movimento per il Movimento infoaut 

Licenza Creative Commons